Page 8 - CHZ-FM-02-2022
P. 8

8 ZPRAVODAJ F≈M  AKTUÁLNĚ
              ◆

    Prodlouženo. Na farmářských    trzích nakoupíte i odpoledne
    FARMÁŘSKÉ TRHY NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ SVOBODY SE LETOS BUDOU KONAT AŽ DO ODPOLEDNÍCH HODIN. FOTO: RENÉ STEJSKAL 12. sezóna těchto trhů přináší novinku
        Město Frýdek-Místek opět připravuje
        oblíbené Beskydské farmářské trhy.
        v podobě prodloužení doby konání.
        Stánkaři budou na náměstí prodávat
        až do 16 hodin.
        Během loňské sezóny se ozývali obča-
        né s dotazy na prodloužení doby koná-
        ní trhů do odpoledních hodin. Radnice
        žádostem obyvatel vyhoví, potvrdil
        náměstek primátora pro ekonomický
        rozvoj a podnikání, územní plánování
        a stavebně správní činnosti Jakub
        Míček (ANO 2011): „Chceme lidem vyjít
        vstříc, aby se dostalo i na ty, kteří jsou
        v dopoledních hodinách v zaměstnání.
        Musím ale podotknout, že nabídka
        bude pouze do vyprodání zásob. Pokud
        například pekař prodá zboží dříve, nemá
        smysl ho nutit stát na náměstí. Může se
        tedy stát, že některé stánky v pozdním
        odpoledni nebudou plné zboží.“
        Sazenice, cibuloviny a květiny na jaře.  ho i sladkého pečiva, marmelád, medů.  trhy konat každý sudý čtvrtek. Další
        V létě pulty plné zralého ovoce nebo  Vedle potravin najdou také v menším  novinkou pro letošní sezónu je přidání
        podzimní nabídka zeleniny, hřibů  množství zastoupené drobné řemeslné  tří sobotních termínů.
        z Beskyd a ořechů. Sortiment na  výrobky ze dřeva, textilu, minerálů nebo  Zájemci o prodejní místo, kteří by rádi
        pultech stánků na místeckém náměs- keramiky,“ doplnil Jakub Míček.  rozšířili skupinu stánkařů, se stále mo-
        tí Svobody se mění podle ročního  V roce 2022 se uskuteční 19 trhů včet- hou hlásit na magistrátu. Jde zejména
        období.              ně podzimní Zabijačky a již proběhlého  o pěstitele květin, zeleniny, ovoce, vý-
        „Sezónní nabídku doplňuje celoroční.  Masopustního jarmarku. Město zahájí  robce kozích ovčích či kravských sýrů,
        Lidé se na trhy vracejí kvůli koupi ovčích  sérii tržních čtvrtků 5. května Kvě- chovatele králíků, kuřat apod. (jmj)
        a kravských sýrů, bylinek, koření, slané- tinových trhem, následně se budou    Oprava střechy a světlíku


    zvýšila kvalitu bydlení        Dům, který stojí na Zámeckém náměstí
    NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RADOVAN HOŘÍNEK KONTROLUJE
     STAV OPRAVY SVĚTLÍKU. FOTO: RENÉ STEJSKAL
        a je v majetku města, potřeboval
        opravu střechy a světlíku. Při deštích
        zatékala voda na půdu a do bytu v nej-
        vyšším patře, konstrukce světlíku byla
        navíc zkorodovaná.
        „Oprava střechy a světlíku byla nutná
        kvůli zatékání. Světlík byl navíc v ha-
        varijním stavu a hrozilo vypadnutí
        skleněných tabulí. Střechu a světlík jsme
        dali do pořádku a nájemníkům v domě  jsou v domě takové, že během dne
        jsme zvýšili kvalitu bydlení. Věřím, že  obyvatelé nemusí používat na chodbě
        ocení také zlepšení tepelně-izolačních  umělé osvětlení. Střecha je po opravě
        vlastností střechy,“ popsal náměstek  dvouplášťová a má vzduchovou izo-
        primátora pro majetkoprávní vztahy  lační vrstvu. Do objektu již nezatéká.
        a majetkové účasti města Radovan  Posledním úkonem bude vymalování
        Hořínek (ANO 2011).        stěn pod světlíkem.
        Světlíkem proudí do chodby histo- Práce na opravách historického domu
        rického domu světlo a podmínky  vyšly město na 2,2 milionu korun. (rs)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13