Page 6 - CHZ-FM-02-2022
P. 6

6 ZPRAVODAJ F≈M  AKTUÁLNĚ
              ◆

    Lidé si přejí proměnu Zátiší.    Nyní rozhodnou o konkrétní úpravě


     UPRAVIT. FOTO: JANA MUSÁLKOVÁ JECKELOVÁ ZÁTIŠÍ JE LOKALITOU, KTEROU SI OBČANÉ MĚSTA PŘEJÍ  Obyvatelé Frýdku-Místku si vybrali  Lokalit, mezi kterými mohli lidé vybírat,  ví a lidé jej budou moci komentovat
                         bylo celkem devět. V rámci pilotního
                                          a navrhovat úpravy.
        lokalitu, kterou město zvelebí za milion
                         ročníku participativního rozpočtu je
        korun. Nejvíce hlasů získalo „Odpočin-
                                          Plánovací den na Zátiší se uskuteční
                         vytipovali členové Komise pro územní
        kové místo k lesu“, tzv. Zátiší. Kon-
                                          26. března. Zpestří ho program pro
                         plánování, architekturu a participaci.
        krétní úpravy místa budou moct lidé
                                          děti a občerstvení. Lidé na něm budou
                         Ve veřejné anketě v Mobilním Roz-
        navrhnout na plánovacím dni.
                                          moct navrhnout, jak by si místo přáli
                         hlase mohli lidé hlasovat až do 14.
        Okolí zastávek versus odpočinkové
                                          proměnit. „Plánovací den by měl být
                         února. Zapojilo se celkem 871 občanů,
                                          příjemně stráveným odpolednem, kde si
        lesní místo. Tak vypadal souboj hlasů
                         což je na pilotní ročník projektu velký
        na prvních třech místech ve veřejné
                                          s lidmi vyměníme své názory na lokalitu,
                         úspěch.
                                          budeme diskutovat o tom, k čemu ji
        anketě, kterou město spustilo 22.
                         Hlasováním ale role obyvatel v roz-
                                          využívají a jakou mají představu o její
        ledna. Nakonec s přehledem zvítězilo
                         hodování zdaleka neskončí, zapojit se
        právě Zátiší a zastávky v Ostravské
                                          budoucí podobě,“ řekl hlavní architekt
                         mohou i nyní, po vybrání konkrétní
        a Anenské ulici nechalo za sebou.
                         lokality. Dalším krokem je plánovací
        „Časté místo pro krásné procházky, jen
                                          Město na úpravu vybrané lokality
                         den přímo na vítězném místě. Jejich
                                          vyčlení milion korun. Proměna místa
        to zvelebit, i pro hezké zastavení a odpo-
                         nápady budou přetvořeny v zadání, se
        činek.“
                                          má být hotová do poloviny roku 2023. 
                         kterým bude pracovat projektant nebo  města Ondřej Zdvomka
        „Místo je oblíbené pro turisty i maminky  architekt. Město poté návrh předsta- (jmj)
        s dětmi, může do budoucna sloužit jako
        výletní místo pro větší skupiny lidí. Bylo
        by příjemné místo zvelebit.“
        Tak zdůvodňovali obyvatelé hlasy pro      „Participativní rozpočet je vlastně rozhovor města s lidmi o veřej-
        vítěznou „sedmičku“, tedy místo na
        Zátiší, plácek se starými lavičkami, pár    ném prostoru. Z hlasování je vidět, že toto téma lidi zajímá a chtěli
        odpadkovými koši, dříve oblíbené vý-      svůj hlas nechat zaznít, za což jim opravdu moc děkuji. Hlasováním
        letní místo, kde začíná naučná stezka      o lokalitě to ale nekončí, celý projekt teprve začíná a budeme rádi,
        Frýdecký les.                  když se lidé zapojí i do následujících fází participativního rozpočtu.“
                                Náměstek primátora Igor Juriček (Piráti).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11