Page 3 - CHZ-FM-02-2022
P. 3

EDITORIAL   3

    Obsah                                      Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
                                      nahlížíte do únorových městských novin. Únor, nej-
    4    Jednání o zubní pohotovosti ve Frýdku-Místku vrcholí
                                      kratší měsíc, přesto tak nabitý důležitými událost-
    5   Rozhovor s primátorem Petrem Korčem             mi. Poslední dny byly pro nás opravdu hektické.
                                      Usilujeme o znovuobnovení zubní pohotovosti.
    6   Lidé si přeji proměnu Zátiší                 A skutečně, zdá se, že naše snaha bude odměněna.

    7   Frýdek-Místek je úspěšný v získávání dotací         K finální shodě došly všechny 4 subjekty, které
                                      v této záležitosti mají slovo, tedy iniciátor – město,
    8    Prodlouženo. Na farmářských trzích nakupíte i odpoledne  nemocnice, stomatologové a kraj. Ukazuje se, že
                                      když všichni táhnou za jeden provaz, dá se dobrá
    9   Vilku získalo v licitaci Krevní centrum           věc prosadit. A výsledek, který nás po dalších jed-
                                      náních čeká zřejmě na podzim? Obyvatelé našeho
    10  Opravy mateřských škol
                                      města nebudou muset hledat akutní pomoc v ost-
    11  Boží muka ve Vršavci budou opravena             ravském zubařském křesle, ale naleznou ji přímo ve
                                      frýdecko-místecké nemocnici.
    12   Centrum aktivních seniorů poskytuje zázemí         Únorem hýbe nejen zubní pohotovost. Mám za se-
       nově dvěma organizacím                    bou vydařené kolečko po základních školách a nyní
                                      jsou na pořadu dne zase školy mateřské. Rád osob-
    13  První etapa obchvatu má být hotova v červnu         ně navštěvuji ředitele zařízení a odnáším si spoustu
                                      poznatků a podnětů na vylepšení zázemí pedagogů
    14   Dětské vzkazy plné emocí obohatí poselství budoucím
                                      a školáků. Smyslem mých přátelských „školních in-
       generacím                          spekcí“ je zjistit, co školy potřebují. Chtěl bych, aby
                                      všechny děti a jejich průvodci cestou za vzděláním
    15  Vybíráme z investičního kalendáře              měli zázemí stejné kvality.
    16  Světová architektura ve Frýdku-Místku            Myslíme také na seniory. Tato početná skupina
                                      obyvatel se může těšit z novinky v Centru aktivních
    21   Legionář Rudolf Krpel bojoval v roce 1919 na Těšínsku   seniorů, které díky působnosti další organizace

    22  Proč a jak zmizel starý Frýdek a Místek           nabízí ještě více pestrých aktivit a příležitostí, jak
                                      zajímavě a podnětně trávit čas. Město podporuje
    24  Žáci ZUŠ předvedou své umění na koncertu           obě organizace pod jednou střechou.
                                      Kulturní centrum. Velký projekt, náročné přípravy,
    25  Jiří Vyvial vytváří plastiky s příběhy a jinotaji
                                      které ale nesou ovoce. Osobně mě velmi těší, že
    27   Reprezentant Tomáš Sklenák pomáhá             jsme zase o krok blíže k realizaci. Architektům se
                                      povedlo vytvořit opravdu důstojný vchod s krásnou
       s propagací házené mezi dětmi                dvoranou, rozcestníkem, který návštěvníky navede
    29  Gymnastky získaly v Praze dva bronzy             buď do nové přístavby, do Národního domu, nebo
                                      do městské galerie v budově bývalé záložny.
                                      Ale jsou tady nejen projekty velký rozměrů. Kříž ve
                                      Vršavci v Panských Nových Dvorech se dočká kom-
    Měsíčník Zpravodaj města Frýdku-Místku vydává Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148,  pletní obnovy pod rukama zkušeného odborníka
    738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00296643. Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362.  a výsledek nabídne potěšení nejen oku místních,
    Redaktor: René Stejskal, tel.: 558 609 111, e-mail: zpravodaj@frydekmistek.cz, www.frydekmistek.cz.  ale i řadě lidí na procházkách.

    Layout: Lemon design, grafické zpracování: Lucie Petrová. Tisk: Czech Print Center a.s.  No a nakonec, s nezvratně blížícím se jarem, které
    Distribuce: Česká pošta.
                                      svůj příchod jemně naznačuje, chystáme opět
    Redakce si vyhrazuje právo úpravy externích příspěvků. Datum vydání: 18. 2. 2022.
    Uzávěrka dalšího čísla 9. 3. 2022.                 oblíbené Beskydské farmářské trhy. A v čem bude
                                      12. sezóna již tradiční akce nová? Vyslyšeli jsme
    Do všech schránek ve městě zdarma.
                                      žádosti pracujících obyvatel, kteří volali po prodlou-
                                      žení doby konání tržních čtvrtků do odpoledních
                                      hodin, a k tomu přidali sobotní termíny navíc. Tržní
                                      čtvrtky zahájíme květnovým „Květinovým trhem“.
    Zpravodaj města Frýdku-Místku roznáší do všech domácností ve městě Česká
                                      Přeji vám krásné nadějné předjarní dny.
    pošta. Při problémech s doručením se, prosím, obraťte, přímo na Českou poštu:
    e-mail: jendrejcik.frantisek@cpost.cz | tel.: 954 396 514 (paní Retková). Váš primátor
                                      Petr Korč (Naše Město F-M)
   1   2   3   4   5   6   7   8