Page 2 - CHZ-FM-02-2022
P. 2

2 ZPRAVODAJ F≈M  INZERCE
              ◆


    Gynekologická ambulance Sagena s.r.o. informuje    Od nového roku se řady lékařů nestátního zdravotního zařízení Sagena rozrostly
    o novou posilu.
    V příjemném prostředí gynekologické ambulance nyní pracuje zkušená lékařka s em-
    patickým přístupem MUDr. Alice Dudová, která klade důraz na celostní pohled na
    zdraví i nemoc. Pacientky jistě uvítají rozšíření ordinačních hodin od úterý do pátku
    každý den, v úterý až do 18.00 hodin.
    Můžeme tak zajistit, že na termín vyšetření nebudete muset čekat několik týdnů
    a vždy budete vyšetřeny stejnou lékařkou. Gynekologická ambulance se nachází ve
    2. patře v budově Sagena II – Komerční centrum Rosa (za restaurací La Rosa), objed-
    nat se můžete na telefonním čísle recepce 553 030 870, nebo přímo v gynekologické
    ambulanci na telefonním čísle 553 030 825.             Těšíme se na vaši návštěvu.

                                        Nově otevřená onkologická ambulance
     Gynekologická ambulance Sagena s.r.o. nabízí:
                                        Provádíme komplexní vyšetření a léčbu pacien-
     •  preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o dospívající (nad 15 let) a dospělé tek s nádory prsu, úzce spolupracujeme s Onko-
                                        logickou klinikou FN Ostrava. Zajišťujeme apli-
     •  ultrazvukovou diagnostiku
                                        kaci hormonální léčby, dispenzarizaci pacientek
     •  diagnostiku děložního čípku (ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří)
                                        po proběhlé chemoterapeutické, imunologické,
     •  preventivní očkování proti rakovině děložního čípku – HPV infekci biologické a  radioterapeutické léčbě, léčbu
     •  antikoncepci (včetně diagnostiky trombofilních mutací u rizikových pacientek) kostní nemoci. Také možnost nutriční podpory

     •  péči o neplodné páry – základní diagnostiku, léčbu (ve spolupráci s IVF centry) v průběhu onkologické léčby, preskripci sippin-
                                        gu a podpůrné enterální výživy.
     •  péči v klimakteriu
                                        V uroonkologické laboratoři vyšetřujeme a léčí-
     •  vyšetření prsů ve spolupráci s mammocentry
                                        me pacienty s nádory močového a pohlavního
     •  poradenství a léčbu inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí  ústrojí. V ambulanci zajišťujeme aplikaci hor-
     •  poradnu pro těhotné, určení pohlaví plodu             monální léčby, léčbu kostní nemoci a paliativní
     •  3D i 4D ultrazvukové vyšetření s možností vyhotovení fotografi e plodu onkologickou terapii pokročilých nádorů. Jsme
                                        schopni zajistit systémovou biologickou, imu-
     •  Dopplerometrické vyšetření průtoku krve pupečníkem
                                        nologickou a  chemoterapeutickou léčbu, dále
     •  ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu a průtoku krve placentou radioterapii jak konvenční, tak Cyber knifem.
                                        Sagena I, 8. pěšího pluku 2450,
    Sagena II • 8. pěšího pluku 2380 • Frýdek-Místek • tel.: 55 30 30 870 738 01 Frýdek-Místek. Tel.: 55 30 30 830           ZDRAVOTNICKÉ

              POTŘEBY      „ Berle
      „ Chodítka
      „ Invalidní vozíky
      „ Polohovací lůžka
      „ Inkontinence
      „ Zdravotní obuv
      „ Ortézy
      „ Půjčovna pomůcek
        Ostravská 1553, Frýdek Místek
        +420 703 828 204
        frydek@medesa.cz


     KP\GTEG FQ ,KŀPÈEJ NKUVĵA  Z   OOA(TØFGM /ÈUVGM KPFF
   1   2   3   4   5   6   7