Page 1 - Chytrý zpravodaj - Žlutice 02 2022
P. 1

ŽLUTICKÝ

         č. 2                            ročník 2022


             Z obsahu:                 - premiéra ŽLUTIČANU

             - zprávy z města              - zprávy od hasičů

             - tříkrálová sbírka            - PČR radí
             - právy ze SLŠ               - kam za kulturou

             - sběrný dvůr oznamuje           - zpochybňování a tolerance

                   Zasněţené ţlutické náměstí na fotografii Františka Beránka.
   1   2   3   4   5   6